استاندارد های ملی

no-repeat;center top;;

لیست استانداردهای مpaper writing serviceلی مورد اcheap custom writing serviceستفاده

ردیف عنوان استاندارد شماره
۱۰۱ تعیین وزن مخصوص شیر ( روش لاکتودانسی متر ) ۶۳۸
۱۰۲ میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- آماده سازی آزمایه،سوسپانسیون اولیه و رقتهای اعشاری برای آزمون ۵-۸۹۲۳
۱۰۳ خوراک دام و طیور -اندازه گیری مادورامایسین آمونیوم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با فاز معکوس با استفاده از مشتق سازی پس ستونی ۱۴۴۰۵
۱۰۴ خوراک دام و طیور -اندازه گیری نیکاربازین با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا- روش آزمون ۱۴۴۰۳
۱۰۵ خوراک دام و طیور آبزیان -دی کلسیم فسفات ویژگی ها و روشهای آزمون ۲۵۱۳
۱۰۶ قابلیت ردیابی در زنجیره خوراک دام وموادغذایی-اصول کلی و الزامات پایه برای طراحی و پیاده سازی سیستم ۱۳۸۱۰
۱۰۷ خوراک دام-پیش نیازهای ایمنی تولید خوراک دام در واحد های تولید کننده-راهنما ۱۳۸۰۳
۱۰۸ میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام-روش جامع برای جستجو،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر ۳-۹۶۶۱
۱۰۹ خوراک دام-غربال گری میکروبیولوژی برای مواد غذایی پرتودیده با استفاده از روش LAL/GNB ۱۳۷۷۳
۱۱۰ خوراک دام، طیور و آبزیان ـ اندازه گیری مقدار ازت و محاسبه مقدار پروتئین خام ـ قسمت۲ ۱۰۷۰۳
۱۱۱ مکانهای شیر دوشی – آیین کار ۵۵۶۱
۱۱۲ تاسیسات ماشین شیردوش- ساختار و عملکرد ۲۹۰۴
۱۱۳ تاسیسات ماشین شیردوش- آزمونهای مکانیکی ۲۹۰۵
۱۱۴ آیین کار شیر دوشی ۳۵۵۰
۱۱۵ دامداری ـ جایگاه نیمه باز دام مشخصات فنی و بهداشتی ۶۸۷۳
۱۱۶ دام-واژه نامه ۹۲۸۶
۱۱۷ شیر و فراورده های آن -راهنمای نمونه برداری ۳۲۶
۱۱۸ روشهای آزمون آفلاتوکسین B و G در مواد غذایی ۲۷۱۱
۱۱۹ خوراک دام ، طیور و آبزیان – نمونه برداری ۷۵۷۰
۱۲۰ راهنمای تولید ،فرآوری ، برچسب گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک ۱۱۰۰۰
۱۲۱ شیر و فرآورده های آن- واژه ها (تجدیدنظر( ۱۷۵۶
۱۲۲ شیر و فرآورده های آن – شیرخام – ویژگیها و روشهای آزمون(تجدیدنظر( ۱۶۴
۱۲۳ شیرخام-آزمون های میکروبی -روش جستجوی استرپتوکوکوس آکالاکتیه ۶۱۱۱
۱۲۴ مخازن حمل شیر و فرآورده‌های آن – ویژگیها ۴۴۸۳
۱۲۵ روش اندازه‌گیری مقدار مس در خوراک دام و طی ۲۹۹۹
۱۲۶ ساختمان سیلوی علوفه –ویژگیها ۲۶۷
۱۲۷ بازرسی بهداشتی دام زنده ۱۰۲۷
۱۲۸ خوراک دام ،طیور و آبزیان -اندازه گیری مقدار فسفر در خوراک دام -روش طیف سنجی ۵۱۳
۱۲۹ دانه ذرت (جهت تغذیه دام و طیور) ۱۴۴۵
۱۳۰ خوراک دام-مواد اولیه با منشاء گیاهی ۹۲۸۸
۱۳۱ خوراک دام-گیاهان علوفه ای مورد استفاده برای تغذیه دام-مشخصات علمی وفنی ۸۲۷۷
۱۳۲ مشخصات فنی بهداشتی انبار علوفه دام ۵۷۴۶
۱۳۳ خوراک دام -راهنمای پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر ونقاط کنترل بحرانی (HACCP) در کارخانه های خوراک دام ۱۱۱۰۲
۱۳۴ سیستم های سرد کردن و نگه داری شیر در دام داریها-الزامات ۸۹۴۷
۱۳۵ خوراک دام و طیور و آبزیان -دی کلسیم فسفات -ویژگی ها و روشهای آزمون ۲۵۱۳
۱۳۶ ویژگیها و روشهای آزمون سبوس برنج جهت تغذیه دام و طیور ۲۵۱۴
۱۳۷ مشخصات بهداشتی اماکن عرضه و فروش فرآورده های پروتئینی با منشاء دامی ۵۷۴۴
۱۳۸ خوراک دام و طیور-یونجه خشک-ویژگیها ۸۰۱۷
۱۳۹ خوراک دام و طیورو آبزیان-علوفه ذرت سیلو شده -ویژگیها و روشهای آزمون ۲۶۸
۱۴۰ کنجاله سویا (جهت مصرف در خوراک دام و طیور) ۸۰۰
۱۴۱ خوراک دام و طیور و آبزیان-الزامات کیفی ۹۵۴۰
۱۴۲ روش آزمون نمک در خوراک دام و طیور ۲۷۵۵
۱۴۳ تاسیسات ماشین شیردوش- آزمونهای مکانیکی ۲۹۰۵
۱۴۴ شیر-یاخته های پیکری-قسمت اول -روش میکروسکوپی(روش مرجع) ۱-۵۰۲۸
۱۴۵ باقی مانده داروهای دامی – واژه نامه ۵۵۹۱
۱۴۶ خوراک دام – مکمل ویتامینی و معدنی – ویژگی ها- روش های آزمون ۱۳۵۷۸
۱۴۷ روش نمونه‏برداری برای کنترل باقیمانده داروهای دامی در ماهی‏، شیر، تخم‏مرغ و فرآورده‏های آنها ۵۹۵۸
۱۴۸ پیت وباگاس نیشکر برای مصرف در خوراک متراکم دامد ۱۳۷۸

center

no-repeat;center top;;