تاریخچه شرکت
مارس 15, 2016
Your Immediate Future Troubles OF Healthcare Operations
مارس 22, 2016
ماموریت،چشم انداز، ارزش ها و استراتژی های بنیادین شركت پگاه فارس:

ماموریت:
ارتقاء سلامت جامعه از طریق تولید و توزیع فرآورده های شیری و سایر محصولات غذایی سالم در بازارهای داخل و خارج كشور.

چشم انداز:
بالاترین سهم بازار صنعت لبنیات در داخل كشور و صادرات 10% از كل فروش شركت به بازارهای خارج از كشور در 20 سال آینده.

ارزش ها:
1.حفظ سلامت جامعه
2.مشتری مداری
3.ایجاد تعادل و توازن در رعایت حقوق ذینفعان
4.مسئولیت پذیری
5.صداقت
6.مشاركت
7.بهبود مستمر و نوآوری

استراتژی های بنیادین:

1- نفوذ در بازار: نفوذ در بازار از طریق سرآمدی در عملیات و تقویت فعالیت‌های بازاریابی و فروش و با اتكا به استراتژی رقابتی رهبری هزینه.
2- توسعه بازار: ورود به بازارهای جدید در قلمرو جغرافیایی مشابه و همجوار (داخلی و خارجی ) با محصولات مشابه محصولات فعلی، از طریق تقویت نام تجاری و با اتكاء به استراتژی رقابتی رهبری هزینه.
3- توسعه محصول: توسعه محصولات جدید متناسب با محصولات فعلی.
4- یكپارچگی عمودی رو به بالا: تقویت شبكه مویرگی و ایجاد شبكه‌های توزیع تخصصی محصول.
5- یكپارچگی عمودی رو به پایین: ایجاد و سرمایه گذاری در دامداری های صنعتی و احداث كارخانه تولید شیرخشك.
6- مشاركت: سرمایه گذاری و مشاركت در تولید با سایر شركت‌ها، تحت برند پگاه فارس.
7- استراتژی رقابتی: رهبری هزینه: رهبری هزینه از طریق بهبود ساختار هزینه‌ها، كاهش هزینه های تامین منابع و نوآوری در فرآیندها.