افتخارات و گواهینامه‌ها

افتخارات و گواهینامه‌ها

برآیند فعالیتهای انجام شده منجر به متمایز کردن این شرکت از سایر رقبایش گردیده و در ابعاد مختلف عملکردی و کاری خود نیزموفقیت هایی را بدست آورده است که در جای خود مورد توجه است و از جمله موفقیتها در سالهای  اخیر می توان بطور اختصار به موارد ذیل اشاره کرد :

تولید محصولات جدید با تکنولوژی مدرن برای اولین بار در ایران و بعضاً دنیامانند کشک پاکتی ..نوشاماس (ماست نوشیدنی دربسته یندی استریل ).. باب پینوکشک خشک صنعتی .. ریپلیسر(شیرخشک دامی ) و…

 ساخت بیش از ۱۲۰۰ قطعه با مدیریت شرکت پگاه فارس در حوزه کل صنعت شیر کشور باهمکاری کارگاههای بومی استان فارس در راستای اقتصاد مقاومتی

معرفی شرکت پگاه فارس به عنوان تنها برند دوست داشتنی مصرف کنندگان در صنعت لبنی جنوب کشور در سالهای ۹۴ و ۹۵ با انتخاب مستقیم مصرف کنندگان و تأیید سازمانهای نظارتی

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سطح ملی و استانی درسالهای متوالی

دریافت لوح وتندیس  برگزیده صنعت سبز بواسطه بهترین فعالیتهای زیست محیطی از بین کلیه واحدهای غذایی و دارویی کشور درسالهای اخیر

دریافت لوح سپاس و تندیس کارآفرین برتر و کارآمد در بخش صنایع غذایی کشور  

واحد سرآمد صنایع فرآورده های شیری کشور و دریافت نشان ایمنی و سلامت محصولات از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دریافت گواهینامه مدیریت انرژی ISO50001  برای اولین بار در صنایع غذایی کشور

دریافت گواهینامه مدیریت ارتباط با مشتریان(ایزو۱۰۰۰۲)

واحد نمونه ملی ,واستانی استاندارددرسالهای متوالی از سوی اداره استاندارد

 معرفی شرکت شیر پگاه فارس بعنوان ” صنعت برتر ”   برتر ین های صنایع غذایی استان فارس ” برای چهارمین  سال متوالی از سوی اداره نظارت استان

دریافت کد IR  سازمان دامپزشکی کشور روسیه بعنوان اولین شرکت لبنی جهت صادرات محصول به کشور روسیه

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از شرکت URS

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 ازشرکت URS

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای۲۰۰۷:OHSAS 18001 ازشرکت URS

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000 و HACCP از شرکت TUV NORD

دریافت گواهینامه نظام آراستگی صنعتی ۵S

دریافت گواهینامه  صادرات محصول از شرکت SGS

دریافت گواهی نامه سـیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه  ISO/IEC 17025

 دریافت گواهی نامه سـیستم مدیریت شکایت مشتریان  /۱۰۰۰۲  از شرکت UV NORD

دریافت لوح وتندیس نشان ایمنی سلامت ودومین نشان سیب سبز وواحد نمونه صنایع غذایی کشور از سازمان غذا و دارو ودهها نشان وافتخار دیگر…..