انتشار ویژه نامه ۶۶سالگی در《پگاه نامه ۳》

انتشار ویژه نامه ۶۶سالگی در《پگاه نامه ۳》

از سوی روابط عمومی صنایع شیر ایران انجام شد
🔴انتشار ویژه نامه ۶۶سالگی در《پگاه نامه ۳》

🔹سومین شماره نشریه داخلی شرکت صنایع شیرایران در ۵۹ صفحه منتشر شد.

🔸به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیرایران (پگاه)، این نشریه در سومین شماره خود که به مناسبت ۶۶ سالگی پگاه ارائه می شود به صورت مجلد و آنلاین، به بازخوانی تاریخچه تاسیس شرکت صنایع شیر ایران و برخی اسناد و تصاویر منتشر نشده اختصاص یافته است.

🔹️در این شماره، دستاوردهای ۶۶ ساله، خاطرات پیشکسوتان صنایع شیر ایران، مصاحبه با مدیران شرکت صنایع شیر ایران و شرکت‌های تابعه و … پرداخته است.

🔸در این شماره می خوانید: پگاه صنایع لبنی در سال ۱۳۳۳ چه ساخت صنایع شیر ایران یا وزارت شیر ، سفر با پگاه در جغرافیای ایران، بازخوانی پگاه در اسناد روزنامه اطلاعات، رشد ۱۳۷ درصدی سود دریافتی پگاه در سال ۹۹، پگاه و نخستین بارها در ایران، توزیع روزانه ۲ هزار تن فرآورده لبنی در کشور.

پگاهنامه