اولین همایش بین‌المللی صنعت لبنیات ایران ۷ بهمن ماه تهران – مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما

اولین همایش بین‌المللی صنعت لبنیات ایران ۷ بهمن ماه تهران – مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما

https://www.instagram.com/p/B7ydeBSBYAu/?igshid=9qw2x3e49ay4