بازارگردی مدیران ارشد صنایع شیر در شهرهای آشتیان،تفرش و فرمهین 🔴 حضور محصولات پگاه درسوپرمارکت‌های استان مرکزی بررسی شد

بازارگردی مدیران ارشد صنایع شیر در شهرهای آشتیان،تفرش و فرمهین 🔴 حضور محصولات پگاه درسوپرمارکت‌های استان مرکزی بررسی شد

بازارگردی مدیران ارشد صنایع شیر در شهرهای آشتیان،تفرش و فرمهین
🔴 حضور محصولات پگاه درسوپرمارکت‌های استان مرکزی بررسی شد .

🔹 مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران و مدیرعامل پخش سراسری بازار گستر پگاه، در برنامه «بازارگردی» از سوپرمارکت‌های شهرستان‌های تفرش، آشتیان و فرمهین بازدید کردند .

🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، با هدف ارزیابی بازار و ارتباط مستقیم با مشتریان، چهارشنبه ۱۹ شهریورماه، عبداله قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران، از سوپرمارکت‌های شهرستان تفرش در استان مرکزی، بازدید کرد.

🔹در این بازدید و با حضور داود خسروی مدیر عامل شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه، وضعیت بازار و حضور ویترینی پگاه با هدف منع موانع پیش‌روی فروش، ارزیابی شد.

🔸برنامه بازارگردی استان مرکزی، در شهرستان‌های آشتیان و فرمهین ادامه یافت.

🔹گفتنی است، برنامه بازار گردی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران، به‌طور منظم در مناطق مختلف کشور اجرا می شود.
# پگاه
# شرکت_ صنایع_ شیر_ایران