بازدیدمدیرعامل شرکت شیرپگاه فارس وهیئت همراه ازمجتمع کشت وصنعت ودامپروی شهرستان یاسوج

بازدیدمدیرعامل شرکت شیرپگاه فارس وهیئت همراه ازمجتمع کشت وصنعت ودامپروی شهرستان یاسوج

🔹درراستای افرایش وتوسعه تعاملات با دامداران بعنوان شرکای اقتصادی صورت پذیرفت:
🔴بازدیدمدیرعامل شرکت شیرپگاه فارس وهیئت همراه ازمجتمع کشت وصنعت ودامپروی شهرستان یاسوج،شرکت تعاونی۱۲۴سپیدان ودامداری های شهرستان مرودشت

🔹به گزارش روابط عمومی صنایع شیرایران (پگاه)در این بازدیدها ، محمد بزم آرا مدیر عامل پگاه فارس ، با اشاره به تلاشهای موثر دامداران در این شرایط حساس ، بر اهمیت همکاری متقابل دامداران با شرکت پگاه فارس تاکید کرد .

🔸محمد بزم آرا افزود : پگاه فارس همواره کوشیده است تا با حمایت از دامدار بعنوان اولین حلقه زنجیره تولید و تعاملات موثر ، روند تولید شیر را با مخاطرات کمتری همراه سازد و این مهمترین استراتژی پگاه فارس در حمایت از دامدار است .

🔹 دراین بازدیدهادامداران نیز به بیان مسایل و چالشهای پیش رو پرداختند و خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتردر راستای‌ پیشبرد امور شدند .