بازدید دانش اموزان دبیرستان روحانی از شرکت پگاه فارس

بازدید دانش اموزان دبیرستان روحانی از شرکت پگاه فارس

 
 
 

همزمان باهفته سلامت دانش اموزان دبیرستان روحانی از شرکت بازدید به عمل اوردند
پیوستن به کانال تلگرام پگاه فارس