“بازدید مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت شیرپگاه فارس”

“بازدید مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت شیرپگاه فارس”

جمشید تقی زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری روز شنبه ۳شهریورماه سال جاری همزمان بااغازهفته دولت درسفر به شهرستان شیراز ازدستاوردهای شرکت شیر پگاه فارس بازدید به عمل آورد. مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری درابتدای ورودبه شرکت دریادمان شهدای شرکت شیرپگاه فارس حضور یافته وباارمانهای والای شهداتجدیدبیعت نمودندودرادامه ضمن بازدید از خطوط تولیدودریافت شیرخام وکارخانه محصولات پودری وهمچنین نمایشگاه محصولات وساخت قطعات داخلی ازنزدیک باروندتولیدات اشناو باتعدادی ازکارگران پرتلاش نیزدیدار و گفتگوی صمیمی داشتند. ایشان با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی با دشمنان قرار دارد، افزودند: « صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بیمه ای و دومین بنگاه دار بزرگ اقتصادی در کشور است.این صندوق با داشتن شرکت های مدیریتی وبا توجه به ابعادوحجم فعالیت های اقتصادی می تواند بسیار نقش آفرین و اثرگذار باشد و هدف این است که با سودآوری بنگاههای اقتصادی بتوانیم خدمات ارزنده ای برای بازنشستگان عزیز ارائه نماییم.» وی ادامه داد: «شرکت شیر پگاه فارس به عنوان یکی از مجهزترین کارخانه های تحت پوشش شرکت صنایع شیر ایران به لحاظ داشتن تجهیزات و نیروی کار باتجربه و پرتلاش می تواند نقش عمده ای در صادرات محصولات خودداشته باشد. در این نشست مهندس باغبانباشی مدیر عامل محترم شرکت پگاه فارس نیزضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت به بیان چالش ها و مشکلات موجود در این صنعت پرداختند