بازدید نماینده مردم شریف شیرازوزرقان درمجلس شورای اسلامی ازشرکت شیرپگاه فارس

بازدید نماینده مردم شریف شیرازوزرقان درمجلس شورای اسلامی ازشرکت شیرپگاه فارس

بازدید نماینده مردم شریف شیرازوزرقان درمجلس شورای اسلامی ازشرکت شیرپگاه فارس

🔴 دکتر روح‌الله نجابت نماینده محترم مردم شریف شیرازوزرقان وجوان ترین نماینده دریازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور در شرکت شیر پگاه فارس از بخش های مختلف این واحد تولیدی بازدیدوازتلاش و زحمات مدیریت و کارکنان شرکت شیرپگاه فارس جهت تولید محصولات متنوع و باکیفیت وهچنین ساخت قطعات ایرانی بااتکا به توان داخلی واهمیت به موارد زیست محیطی قدردانی نمودند.

🔶محمدبزم آرا مدیرعامل شرکت شیر پگاه فارس هم با ارائه تاریخچه ودستاوردهای شرکت باتوجه به مزین شدن امسال بنام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به بیان اهداف وبرنامه های شرکت درسال جدید پرداخته وخواستارهمکاری های هرچه بیشترجهت برطرف کردن چالش موجوددراین صنعت شدند.