بازدید و‌ جلسه هم اندیشی مدیران عامل پگاه فارس و شرکت بازار گستر منطقه۳

بازدید و‌ جلسه هم اندیشی مدیران عامل پگاه فارس و شرکت بازار گستر منطقه۳

بازدید و‌ جلسه هم اندیشی مدیران محترم عامل پگاه فارس و شرکت بازارگسترمنطقه۳ به همراه معاونین و مدیران هر دو مجموعه در شرکت شیر پگاه فارس برگزار شد.