بازدید و جلسه هم اندیشی مدیر شعب بانک صادرات
آگوست 13, 2017
Genuine Cover IP 4
آگوست 14, 2017

بازدیدوجلسه هم اندیشی مدیرعامل ومدیران ارشد فروشگاههای زنجیره ای افق کورش باهمکاری بازارگسترمنطقه ۳درمحل شرکت شیرپگاه فارس برگزارگردید.