بالاترین نشان استاندارکشور درصنایع غذایی به پگاه فارس رسید

بالاترین نشان استاندارکشور درصنایع غذایی به پگاه فارس رسید

همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور معاون اول رییس جمهور؛وزیرصمت ؛معاون رییس جمهور ومدیرعامل سازمان ملی استاندارد کل کشور و جمعی ازمسیولین کشوری درسالن اجلاس سران برگزار گردید ، شرکت شیرپگاه فارس بعنوان واحدبرگزیده استاندارددرسطح ملی وسرکارخانم قاسمی بعنوان مدیرکیفی نمونه کشوری معرفی ولوح وتندیس مراسم را دریافت نمودند.