بررسی بازار محصولات پگاه در شهر بوشهربا هدف توسعه بازارهای داخلی انجام شد.

بررسی بازار محصولات پگاه در شهر بوشهربا هدف توسعه بازارهای داخلی انجام شد.

با هدف توسعه بازارهای داخلی انجام شد:
🔴 بررسی بازار محصولات پگاه در شهر بوشهر

🔹 با حضور مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس، وضعیت حضور ویترینی محصولات پگاه در بوشهر، ارزیابی شد.

🔸به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، محمدبزم آراء مدیرعامل پگاه فارس، اجرای برنامه بازارگردی با هدف رفع موانع فروش و افزایش سهم بازار را از اولویت‌های شرکت توصیف کرد.

🔹در این برنامه، که حمید هاشمی سرپرست فروش شهر بوشهر نیز حضور داشت، حضور ویترینی پگاه در فروشگاه‌های بوشهر، ارزیابی شد.

🔸گفتنی است، در برنامه بازارگردی شهر بوشهر، از سکوی توزیع بازدید و جلسه با مدیران و عوامل توزیع نیز برگزارشد.