خط تولید شیر خشک در کارخانه شیر پگاه لرستان راه اندازی می شود

خط تولید شیر خشک در کارخانه شیر پگاه لرستان راه اندازی می شود

مدیرعامل شرکت شیر پگاه لرستان نیز افزود: صادرات انواع محصولات لبنی دراستان لرستان در سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.

شهریار یاراحمدی با اشاره به نقش مهم صادارات غیر نفتی در توسعه لرستان تصریح کرد : در این راستا یک هزار و ۸۳۶ تن انواع محصولات لبنی به ارزش ریالی ۵۲۰ میلیارد ریال درسال گذشته ازاستان لرستان به خارج از کشور صادر شده است .

وی اظهار داشت :محصولات لبنی این استان به کشورهای افغانستان ،عراق و پاکستان صادر شده است.

منبع:ایرنا