تاکید مدیر عامل صنایع شیر ایران بر تعامل و حمایت بیشتر با دامداران بعنوان بزرگترین شرکای تجاری

تاکید مدیر عامل صنایع شیر ایران بر تعامل و حمایت بیشتر با دامداران بعنوان بزرگترین شرکای تجاری

تاکید مدیر عامل صنایع شیر ایران بر تعامل و حمایت بیشتر با دامداران بعنوان بزرگترین شرکای تجاری

پگاه در نشست صمیمی دامداران استان فارس با دکتر حسینی مدیر عامل صنایع شیر ایران عنوان گردید پ: همکاری با دامداران بعنوان شرکای خوب اقتصادی صنایع شیر، نقطه قوت و یکی از دستاوردهای بزرگ و خوب پگاه در حفظ این بنگاه اقتصادی و کمک به توسعه تولیدات سلامت محور می باشد. و تاکید نمود که تیم مدیریتی صنایع شیر و مجموعه پگاه فارس حمایت لازم از دامداران منطقه داشته باشند. در این نشست که دامداران و مدیران مراکز سکوهتی دریافت شیر خام استان به همراه مهندس باغبانباشی مدیر عامل پگاه فارس، خانم مهندس امجدی معاون تولید و دکتر خشخو مدیر مجتمع های کشت و صنعت حضور داشتند از زحمات دکترحسینی به خاطر حمایتهای همه جانبه و همیشگی از دامداران و انتصاب مدیر عامل فارس که باعث آرامش خاطر آنان و عملکرد هر چه بهترشان گردیده با اهدای لوح تقدیر کردند.