تندیس برترین شرکت ایمنی و آتش نشانی به پگاه فارس رسید

تندیس برترین شرکت ایمنی و آتش نشانی به پگاه فارس رسید

در جشنواره بزرگ شهر ایمن که باحضور مقامات استانی و جمع کثیری از شهروندان در سالن بین المللی شهید آیت الله دستغیب برگزار گردید تندیس برترین شرکت ایمنی و آتش نشانی به پگاه فارس تعلق گرفت.