جلسه هم اندیشی ،رفع موانع وتوسعه فروش ،بازدیدازخطوط تولیدی وآخرین دستاوردهای شرکت شیر پگاه فارس

جلسه هم اندیشی ،رفع موانع وتوسعه فروش ،بازدیدازخطوط تولیدی وآخرین دستاوردهای شرکت شیر پگاه فارس با حضور عاملین فروش استانهای فارس ،بوشهر وهمراهی مدیران عامل شرکت شیرپگاه فارس وبازارگسترمنطقه ۳ومعاونین ومدیران هردوشرکت درمحل شرکت شیر پگاه فارس برگزارشد.
در این جلسه مدعوین پس ازبازدیدازخطوط تولیدونمایشگاه محصولات درسالن جلسات حضوریافتند.
مهندس باغبانباشی درابتدای جلسه ضمن عرض خیرمقدم وتبریک مجددانتصاب شایسته دکترابراهیمی به مدیرعاملی بازارگسترمنطقه ۳،حل مشکلات درراستای افزایش فروش وگسترش تعاملات با بازارگسترراازاولویتهای مهم کاری خویش برشمردند.دکترابراهیمی نیز درادامه ضمن عرض تشکر ازمیزبانی شایسته پگاه فارس وابرازخورسندی ازبرپایی اینگونه جلسات برحل مشکلات فوری عاملین تاکید نمودند. جلسه پرسش وپاسخ وارایه راهکارهای فوری درحل مشکلات،صرف نهاردرمحیطی صمیمی واهدای هدایا ازدیگر برنامه های این جلسه مشترک بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *