جواز حضور تیم بسکتبال با ویلچر پگاه فارس در لیگ برتر کشور

جواز حضور تیم بسکتبال با ویلچر پگاه فارس در لیگ برتر کشور