حصور پرشور پرسنل “پگاه فارس” در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن

حصور پرشور پرسنل “پگاه فارس” در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن

حصورپرشور پرسنل “پگاه فارس” همچون سنوات گذشته همراه با سایر مردم انقلابی در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن درشهرستان زرقان ..