حضور”پگاه فارس”و”بازارگسترمنطقه ۳”درهمایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

حضور”پگاه فارس”و”بازارگسترمنطقه ۳”درهمایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

حضور"پگاه فارس"و"بازارگسترمنطقه ۳"درهمایش بزرگ پیاده روی خانوادگی بازنشستگان ومراسم گرامیداشت روزخانواده وتکریم بازنشستگان درپارک جنت