حمایت از دامدار مهمترین استراتژی پگاه فارس

حمایت از دامدار مهمترین استراتژی پگاه فارس

در نشست صمیمانه با مدیر عامل اتحادیه دامداران فارس مطرح شد :
🔴 حمایت از دامدار مهمترین استراتژی پگاه فارس

🔹با هدف توسعه تعاملات با دامداران ، جلسه مدیر عامل پگاه فارس با مدیر عامل اتحادیه دامداران استان ، برگزار شد .

🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) ، در این نشست با حضور محمد بزم آرا مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس و ابراهیم کلاهی مدیر عامل اتحادیه‌ دامداران استان فارس ، رویه های گذشته و نحوه توسعه همکاری ‌های آینده طرح و بررسی شد .

🔹در این جلسه ، محمد بزم آرا مدیر عامل پگاه فارس ، با اشاره به تلاشهای موثر دامداران در این شرایط حساس ، بر اهمیت همکاری متقابل اتحادیه دامداران با شرکت پگاه فارس تاکید کرد .

🔸محمد بزم آرا افزود : پگاه فارس همواره کوشیده است تا با حمایت از دامدار بعنوان اولین حلقه زنجیره تولید و تعاملات موثر ، روند تولید شیر را با مخاطرات کمتری همراه سازد و این مهمترین استراتژی پگاه فارس در حمایت از دامدار است .

🔹ابراهیم کلاهی مدیر عامل اتحادیه دامداران استان نیز به بیان مسایل و چالشهای پیش رو پرداخت و خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتردر راستای‌ پیشبرد امور شد .