در راستای مسئولیت اجتماعی پگاه انجام شد: اهداء خون در شرکت شیر پگاه فارس

در راستای مسئولیت اجتماعی پگاه انجام شد: اهداء خون در شرکت شیر پگاه فارس

در راستای مسئولیت اجتماعی پگاه انجام شد:
🔴اهداء خون همکاران پگاه فارس

🔹همکاران پگاه فارس، با حضور در پایگاه انتقال خون مستقر در شرکت، در طرح اهداء خون، مشارکت کردند.

🔸به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه)، این اقدام همکاران پگاه فارس، همزمان با فراخوان سازمان انتقال خون ایران مبنی بر کاهش ذخایر خونی در استان، انجام شد.

🔹رعایت فاصله گذاری اجتماعی و لغو برنامه‌های اهدای خون داوطلبانه، موجب کاهش قابل توجه موارد اهدای خون شده است.

🔸گفتنی است، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در راستای مسئولیت اجتماعی و با همکاری سازمان انتقال خون ایران، در طول سال اقداماتی از این دست را، به انجام می‌رساند.