برگزاری جشن باشکوه سالروز ازدواج حضرت علی (ع)
آگوست 26, 2017
Fascinating Display Topics
آگوست 28, 2017

مسابقات ليگ فوتسال كارگران استان فارس با حضور ١٤ تيم قدر تمندو صاحب نام در دو گروه چهارتیمی و دو گروه سه تیمی از22مردادماه آغازشد.
تيم فوتسال پگاه فارس در اولين ديدار از اين بازيها مقابل تيم جوان و تكنيكي برق منطقه اي فارس قرار گرفت كه با شايستگي هرچه تمام تر توانست با تاكتيك تيمي مورد قبول و درايت مربي كهنه كار خود با نتيجه ٤ بر ٣ تيم حريف را مغلوب خود كند اما در بازي دوم مقابل تيم شش دانگ و جوان شهرداري شيراز عليرغم برتري و بااز دست دادن موقعيتهاي فراوان گل و لطف داور،بازی را به تيم مقابل واگذار نماید، در ادامه مسابقات و در هفته سوم ودرمسابقه ای حساس جهت صعودبه دوربعدتيم پگاه فارس توانست تيم قدرتمند بيمارستان دكتر محرري رابا ارائه يك بازي منطقي و تعويضهاي به موقع و با تكيه بر تاكتيك تيمي و تكنيكهاي فردي در يك بازي نفس گير بانتیجه 3بر1مغلوب و به دور بعدي اين سري از مسابقات راه پيدا كند.