سالروز نورانی ترین پیوند هستی مبارک باد

سالروز نورانی ترین پیوند هستی مبارک باد

به مناسبت اول ذی الحجه سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) کارکنان شرکت در بدو ورودبا شیرینی ونقل پذیرایی شدند.