شرکت شیرپگاه فارس به عنوان شرکت برتر حوزه فنی و مهندسی

شرکت شیرپگاه فارس به عنوان شرکت برتر حوزه فنی و مهندسی

شرکت شیرپگاه فارس به عنوان شرکت برتر حوزه فنی و مهندسی صنایع شیر ایران در رعایت اصول استاندارد ممیزی فنی درگردهمایی معاونین و مدیران فنی شرکت صنایع شیر ایران با حضور دکتر ابراهیم حسینی دست یافت.


در این جلسه مباحث مربوط به انرژی و میزان مصرف آن در شرکتها ، بررسی قطعات یدکی و استراتژیک در شرایط تحریم های جدید مورد بحث و گفتگو قرار گرفت وعملکرد حوزه فنی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفت و مباحث بسیار مهمی در خصوص میزان و مصرف انرژی ، تولید قطعات یدکی ماشین آلات تولید با توجه به شرایط تحریم بحث و گفتگو شد. در ادامه دکتر حسینی از فعالیتهای انجام گرفته در حوزه فنی شرکتهای گروه و تلاش همکاران فنی برای قطعه سازی تجهیزات فنی شرکتها تجلیل نمود و استفاده بهینه از مصرف انرژی را در پایین آوردن قیمت تمام شده محصولات و تولید ناب را خواستار شد . ایشان توجه به مسائل فنی به ویژه مباحث مربوط به قطعات فنی با توجه به تحریم های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را یکی از مهمترین اولویت های این صنعت دانست و با اشاره به بهای تمام شده محصولات، توجه به مسئله مصرف آب و همچنین انرژی را از برنامه های استراتژیک این مجموعه دانست. در پایان از"" معاون فنی شرکت پگاه فارس به عنوان شرکت برتر حوزه فنی و مهندسی صنایع شیر ایران در رعایت اصول استاندارد ممیزی فنی سال۱۳۹۶،"" تقدیروتشکر به عمل امد
 
۸bc58cdf-d5d1-4057-91e8-50ba5895b6bd