ششم ذی القعده سالروز بزرگداشت احمد بن موسی الکاظم (ع)، برادر حضرت امام رضا(ع) گرامی باد.

ششم ذی القعده سالروز بزرگداشت احمد بن موسی الکاظم (ع)، برادر حضرت امام رضا(ع) گرامی باد.

حضرت شاهچراغ (علیه السلام) خورشید فروزان، روشنی بخش دل های عاشقان و نور دیده مشتاقان است. کرامات روشن تر از آفتابش گرما بخش جسم و جان نیازمندان است.
ششم ذی القعده سالروز بزرگداشت احمد بن موسی الکاظم (ع)، برادر حضرت امام رضا(ع) گرامی باد.