صنایع شیر ایران (پگاه) ۳ نشان تازه کسب کرد 🔴شاهین طلایی «تغذیه سالم» بر دوش روابط عمومی پگاه

صنایع شیر ایران (پگاه) ۳ نشان تازه کسب کرد 🔴شاهین طلایی «تغذیه سالم» بر دوش روابط عمومی پگاه

صنایع شیر ایران (پگاه) ۳ نشان تازه کسب کرد
🔴شاهین طلایی «تغذیه سالم» بر دوش روابط عمومی پگاه

🔹با نظارت انستیتو تغذیه و تحقیقات غذایی کشور، روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) به عنوان رتبه اول بخش «تغذیه سالم» جشنواره ملی تبلیغات، معرفی و شاهین طلایی را از آن خود کرد.

🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )، یکشنبه ۵ مرداد، پنجمین دوره جشنواره تبلیغات و روابط عمومی ایران برگزار شد و در این رویداد لوح سپاس رتبه اول و شاهین طلایی بخش ویژه «تغذیه سالم» به روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران اهدا شد.

🔹بر پایه این اطلاع، برند ۶۶ ساله پگاه که سالها درحوزه توسعه محصولات سلامت محور تلاش کرده درسال ۱۳۹۹ هم به دلیل توجه و تمرکز بر تبلیغات محصولات سلامت محور که عامل ارتقای نشاط و سلامت جامعه است، حائز این رتبه شد.

🔸 بخش ویژه تغذیه سالم این جشنواره با مشارکت انستیتو تغذیه و تحقیقات غذایی کشور برگزار و با داوری آثار تبلیغاتی مرتبط با توسعه فرهنگ تغذیه سالم، برگزیده این بخش معرفی شد.

🔹اعطای شاهین طلایی سلامت به روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران، به دلیل رویکرد سلامت محور تبلیغاتی این شرکت و بر اساس ارزیابی هیئت داوران و با اختلاف زیاد با رقبای دیگر رخ داد.

🔸روابط عمومی پگاه در ارزیابی برترین‌های جشنواره و تجلیل شایستگان این حوزه هم دو نشان دیگر به صورت فردی کسب کرد و بر همین اساس، ستاره شایستگی روابط عمومی به حمیدرضا ‌طهماسبی‌پور مدیر روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران و ستاره خدمت نیز به محمد صراف‌زاده از روابط عمومی پگاه اعطا شد.