طی سال ۸۹

طی سال ۸۹

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران «پگاه»وشرکتهای تحت پوشش

طی سال ۸۹

 افتخارات بین المللی سال ۸۹

•  اخذ گواهینامه استاندارد ایمنی مواد غذایی ISO22000

•  اخذ گواهینامه ISO9001-2008

•  استقرار سیستم OHSAS 18001-IMS

• ISO140001, ISO190001

•  دریافت واستقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS توسط ۲ شرکت

افتخارات ملی سال ۸۹

•  رتبه اول صنایع غذایی در فهرست صد شرکت برتر ایران

•  صادر کننده نمونه کشوری برای چهارمین بار

•  اخذ لوح صنعت برگزیده سبز

•  تندیس جایزه ملی بهره وری ۱۴۰۴ از سوی شورای سیاست گذاری ریاست جمهوری

•  کسب افتخار کشوری در دومین همایش ملی ایمنی کار با سلامت و محیط«  MSE »

•  انتخاب ۳ شرکت بعنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی از سوی سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

•  دریافت تندیس سیب طلائی

•  جایزه مدیریت سبز ایران از سوی ا نجمن مدیریت سبز

•  کسب گواهی اهتمام به کیفیت در روز ملی کیفیت

•   دریافت جایزه ملی شهاب  بواسطه D&R برتر کشور

•   دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان

•  واحد نمونه استاندارد

•  دریافت لوح تقدیر و تندیس از گردهمایی تخصصی نامداران صنعت و تجارت ایران

•  دریافت نشان ایمنی و سلامت محصول ( لوگوی سیب سبز )از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی کشور

•  انتخاب مسئول فنی نمونه صنایع غذایی توسط معاونت غذا و دارو

•  کسب لوح تقدیر کمیته های برتر استان از اداره کل کار و امور اجتماعی

•  دریافت لوح حامی سلامت

•  اخذ تقدیرنامه از سوی بنیاد توانمندسازی منابع انسانی

•  اخذ لوح حامی سلامت از معاونت غذا و دارو

•  لوح و تندیس جشنواره دکتر هدایت

افتخارات استانی سال ۸۹

•  صادر کننده نمونه استانی

•   مدیر فنی نمونه

•  انتخاب واحد نمونه صنایع غذایی استان

•  واحد برتر صنایع غذایی ، آشامیدنی از دانشگاه علوم پزشکی

•  تندیس سیب طلائی برای پنیرهای زیره و پروبیوتیک

•  تندیس سیب طلائی از سومین کنفرانس و جشنواره غذایی فرا سودمنداز سوی اداره  نظارت بر غذاو دارو استان

•  واحد نمونه از سوی اداره نظارت بر مواد غذایی

•  واحد صنعتی نمونه از طرف اداره کار و امور اجتماعی

•  واحد تولیدی نمونه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی

•  لوح سپاس صد برند برتر از سوی دبیرخانه دائمی و یکصد برند برتر استان

•  واحد تولیدی برتر صنایع سلامت استان

•  انتخاب شرکت بعنوان یکی از هفت نماینده منتخب صنعت وتجارت استان ودویست واحد برتر صنایع غذایی کشور

•   مسئول فنی و کنترل کیفیت  نمونه از طرف سازمان  استاندارد

•  اخذ لوح سپاس برای صنایع حامی محیط زیست از سوی سازمان حفاظت محیط زیست استان