فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر همه عاشقان اهل بیت (ع)تسلیت باد .

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر همه عاشقان اهل بیت (ع)تسلیت باد .