لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری برای پگاه

لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری برای پگاه

لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری برای پگاه
بنا به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران به نقل از پگاه اصفهان و خراسان؛ لوح تقدیر هفتمین جشنواره ملی بهره وری به پگاه اصفهان و خراسان اهدا شد.
بنا به این گزارش، در مراسمی لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری به پگاه خراسان با حضور ریاست دفتر رئیس جمهور اهدا، و همچنین پگاه اصفهان از سوی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی مفتخر به دریافت لوح جشنواره ملی بهره وری شد.
گفتنی است؛ در گواهینامه و لوح جشنواره که به امضاء محمد نهاوندیان رئیس جشنواره ملی بهره وری و ریاست دفتر رئیس جمهور رسیده آمده است : ” بر اساس محاسبات صورت گرفته از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ توسط سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران و نظر کمیته علمی و داوران از عملکرد شایسته آن سازمان محترم در حوزه ارتقای شاخص های بهره وری تقدیر به عمل می آید .”