خلاصه ای از پگاه
مارس 15, 2016
هیئت مدیره
مارس 15, 2016
ارزش ها
حفظ سلامت جامعه:
ما همواره در تعیین سبد محصولات خود، به حفظ سلامت جامعه توجه می کنیم.
مشتری مداری:
ما تمام تلاش خود را در جهت جلب رضایت مشتری و برآورده نمودن نیازهای او بكار می‎بندیم و همواره به رعایت حقوق مصرف‎کنندگان پایبند هستیم.
ایجاد تعادل و توازن در رعایت حقوق ذینفعان:
ما در رعایت حقوق ذینفعان،‌ تمامی آنها را مورد توجه قرار می دهیم و نهایت تلاشمان این است كه رعایت حقوق یك ذینفع، منجر به نادیده گرفتن حقوق ذینفعان دیگر نشود.
مسئولیت پذیری:
ما به كاركنانی كه برای دستیابی به چشم انداز و اهداف شركت پگاه فارس احساس مسئولیت می‎كنند و در این راه با تمام توان خود تلاش می‌نمایند، ارج می‎نهیم.
صداقت:
ما در كلیه تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی خود صادق هستیم.
مشاركت:
ما در تدوین استراتژی‎ها و برنامه‎های شركت،‌ اتخاذ تصمیمات كلیدی و راه‎حل‎یابی برای رویارویی با چالش‎ها همواره از مشاركت كاركنان بهره می‎گیریم.
بهبود مستمر و نوآوری:
ما در مدیریت كسب وكار خود و ارائه محصولات و خدمات به مشتریان به بهبود مستمر و بهره‎گیری از خلاقیت و نوآوری متعهد هستیم