مانور اطفاء حریق در شرکت شیر پگاه فارس ………….

مانور اطفاء حریق در شرکت شیر پگاه فارس ………….

با توجه به افزایش دمای هوا به ویژه در مناطق جنوبی کشور و نیز آتش سوزیهای‌اخیر بدون اطلاع قبلی در مورخ شنبه ۱۷خرداد۱۳۹۹ درشرکت شیر پگاه فارس برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شیرپگاه فارس این مانور درراستای پیشگیری ازبروزحوادث احتمالی ، آماه باش کامل تیم شرایط اضطراری و اعمال نظارت و کنترلهای جدی برگزارگردید.
شایان ذکراست واحد ایمنی و اتش نشانی شرکت شیر پگاه فارس دوسال پیاپی بعنوان واحد نمونه و برتر جشنواره شهر ایمن سازمان آتش نشانی شیراز معرفی گشته است.