مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس از مرکز جمع‌آوری شیرخام زرقان استان فارس بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس از مرکز جمع‌آوری شیرخام زرقان استان فارس بازدید کرد.

در بازدید از مرکز جمع‌آوری شیرخام زرقان مطرح شد

🔴پگاه حامی زنجیره تولید و دامدار است

🔹️مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس از مرکز جمع‌آوری شیرخام زرقان استان فارس بازدید کرد.

🔸️به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، محمد بزم‌آراء در حاشیه بازدید از مرکز جمع‌آوری شیرخام «برادران پیشرو» با اشاره به تلاش‌های موثر دامداران و مراکز جمع‌آوری شیرخام در این شرایط حساس، بر اهمیت همکاری متقابل میان دامداران و مراکز جمع‌آوری با شرکت پگاه فارس تاکید کرد.

🔹️بزم‌آراء افزود: پگاه فارس همواره کوشیده است تا با حمایت از دامداران و مراکز جمع‌آوری شیر به‌عنوان نخستین حلقه تولید، چرخه تولید شیر را با مخاطرات کمتری همراه سازد.

🔸️وی اضافه کرد: حمایت از زنجیره تولید، مهمترین استراتژی پگاه فارس در چرخه فرآوری محصولات لبنی است.

🔹️گفتنی است در این بازدید، دامداران و مدیران مراکز جمع‌آوری شیرخام نیز به بیان مسایل و چالش‌های پیش‌رو پرداخته و خواستار رفع موانع در راستای‌ پیشبرد امور شدند.