مراسم زیارت عاشورا در دهه اول محرم مانند سنوات گذشته در شرکت شیرپگاه فارس برگزار می گردد. 🔹به گزارش روابط عمومی شرکت شیر پگاه فارس ،به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) در دهه اول محرم وچهارشنبه ها مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا و مداحی بارعایت پروتکل های بهداشتی در محوطه شرکت برگزارمیگردد.

مراسم زیارت عاشورا در دهه اول محرم مانند سنوات گذشته در شرکت شیرپگاه فارس برگزار می گردد. 🔹به گزارش روابط عمومی شرکت شیر پگاه فارس ،به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) در دهه اول محرم وچهارشنبه ها مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا و مداحی بارعایت پروتکل های بهداشتی در محوطه شرکت برگزارمیگردد.

🔴مراسم زیارت عاشورا در دهه اول محرم مانند سنوات گذشته در شرکت شیرپگاه فارس برگزار می گردد.
🔹به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه ) به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) در دهه اول محرم وچهارشنبه ها مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا و مداحی بارعایت پروتکل های بهداشتی در محوطه شرکت برگزارمیگردد.