مراسم چهلمین روز درگذشت همکار عزیزمان کربلایی محمدصادق برمندی ….روحش شاد ویادش گرامی باد

مراسم چهلمین روز درگذشت همکار عزیزمان کربلایی محمدصادق برمندی ….روحش شاد ویادش گرامی باد