مسابقات قرائت و حفظ سوره یس

مسابقات قرائت و حفظ سوره یس

 
 

مسابقات قرائت و حفظ سوره یس درمحل نمازخانه شرکت برگزار گردید
پیوستن به کانال تلگرام پگاه فارس