هلدینگ های صندوق بازنشستگی کشوری بورسی می شوند.

هلدینگ های صندوق بازنشستگی کشوری بورسی می شوند.

هلدینگ های صندوق بازنشستگی کشوری بورسی می شوند

🔻مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «پس از برگزاری جلسات مرتب، ۱۴ شرکت صندوق بازنشستگی کشوری در مسیر بورسی شدن قرار گرفته اند»، گفت: حتما همه هلدینگ های صندوق وارد بازار بورس خواهند شد.

🔻وی با بیان اینکه به دلیل تغییرات مدیریتی در سال گذشته، بسیاری از کارها که از قبل آغاز شده بودند، ابتر مانده اند و بنیان بسیاری از کارها در صندوق بازنشستگی کشوری تازه گذاشته شده است، فعالیت های صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با شفافیت را در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و سازمانی تقسیم بندی کرد.

🔻افتخاری در بخش اقتصادی به پروژه BI (هوش تجاری)، برگزاری مجامع فصلی و پیگیری بورسی شدن شرکت ها اشاره کرد و گفت: پروژه BI یکی از بزرگترین دستاوردهای صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه شفافیت است که نسخه به روز شده آن به زودی رونمایی عملیاتی می شود.