پذیرایی از پرسنل محترم به مناسبت دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع)

پذیرایی از پرسنل محترم به مناسبت دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع)

پذیرایی از پرسنل محترم به مناسبت دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع)