پرسنل شرکت پگاه فارس در یک امر خداپسندانه با اهدای خون خود نعمت زندگی را با دیگران قسمت کردند

پرسنل شرکت پگاه فارس در یک امر خداپسندانه با اهدای خون خود نعمت زندگی را با دیگران قسمت کردند

پرسنل شرکت پگاه فارس در یک امر خداپسندانه با اهدای خون خود نعمت زندگی را با دیگران قسمت کردند.

با هماهنگی اداره سلامت و ایمنی پگاه فارس و همکاری اداره کل انتقال خون استان از کارکنان شرکت پگاه فارس خون گیری به عمل آمد. کارکنان پگاه فارس در کنار تلاش جهت تولید محصولات سالم وباکیفیت، هرساله درچند دوره در این امر خداپسندانه شرکت می کنند و همواره درخدمت رسانی به هم نوعان خویش پیشگام هستند.