پروبیوتیک ها: فرا سودمند برای زندگی

پروبیوتیک ها: فرا سودمند برای زندگی

استفاده از فرآورده های لبنی پروبیوتیک موجب تقویت “سیستم ایمنی بدن” و در نتیجه بالا بردن مقاومت بدن در برابر انواع بیماری ها خواهد شد.

مطابق بررسی های صورت گرفته استفاده از باکتری‎های فرا سودمند و پروبیوتیک ها در محصولات لبنی امروزه مورد توجه متخصصین تغذیه و بسیاری از پزشکان به جهت کمک در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‎ها با بالارفتن سیستم ایمنی افراد، قرار گرفته است.
شیر و فرآورده های لبنی به دلیل دارا بودن مواد غذایی ضروری، محیط مناسبی برای رشد باکتری های پروبیوتیک به عـنوان یـکی از مـؤثـرتـرین عـوامل ارتـقاء کـیـفـی به شمار می رود. افزایش سیتوکین ها، ایمنوگلوبولین ها، تکثیر مونوکلئاز، فعال کردن ماکروفاژ ها و… از جمله فواید ناشی از مصرف فرآورده های لبنی پروبیوتیک است.

اصطلاح پروبیوتیک (probiotic) “برای زندگی” است و سازمان جهانی بهداشت، این اصطلاح را به “ارگانیسم های زنده ای” اطلاق می کند که در صورت مصرف مداوم ، اثرات “سلامت زایی” موثری برای میزبان خود دارند.

#پگاه
#پگاه_فارس
#پگاه دوست سلامتی
#پروبیوتیک