پگاه در اوج

پگاه در اوج

پگاه دراوج


پگاه فارس با همکاری "جشنواره های ملی هوایی ایران" درمسابقه ملی پاراگلایدر که بااستقبال پرشورمردم وافرادخاص درپارک طبیعت یاسوج (پایتخت طبیعت ایران) برگزارگردیدحضوری فعال داشت.
"پگاه فارس"دراین مراسم دوروزه علاوه براستفاده ازحداکثرفضاهای تبلیعاتی که توسط رسانه ها و...پوشش داده شدبامعرفی وسمپل محصولات جدیدخود به خصوص محصول پنیردانمارکی،تن پوش،مسابقه و.. نقش بسیارپررنگی دراین مراسم داشت.