پیام تبریک مدیر عامل به مناسبت لغو تحریم ها

پیام تبریک مدیر عامل به مناسبت لغو تحریم ها

به پایمردی دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره کننده هسته ای و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب دیوار سدید تحریم های ظالمانه هسته ای بعد از کش و قوس های فراوان در طی ۱۲ سال فرو ریخت. این پیروزی دیپلماسی را به شما همکاران تبریک عرض می نمایم. امید است با اتکاء به درگاه ایزد منان و پشت کار و جدیت بتوانیم رونق اقتصادی مطلوبی را بیش از پیش رقم بزنیم.