چترمهربانی خدام رضوی برسرپرسنل شرکت شیرپگاه فارس

چترمهربانی خدام رضوی برسرپرسنل شرکت شیرپگاه فارس

چترمهربانی خدام رضوی برسرپرسنل شرکت شیرپگاه فارس
🔴به گزارش روابط عمومی صنایع شیرایران (پگاه):درایام مبارک دهه کرامت وهمزمان باسالروزمیلادامام رضا(ع)شمیم عطررضوی درشرکت شیرپگاه فارس پیچید.
🔹به مناسبت دهه کرامت ودرآستانه میلادثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا(ع)،دوستداران اهل بیت عصمت وطهارت درشرکت شیرپگاه فارس،میزبان خادمان حرم مطهررضوی بودند.
🔹 محمدبزم ارا،مدیرعامل شرکت شیرپگاه فارس پس ازخیرمقدم وخوش آمدگویی گفت:باورود
کاروان خدام رضوی وپرچم متبرک آقا امام رضا(ع)به شرکت ،جای جای این شرکت،مشحون
‌ازعطررضوی گردیده ومطمیناحضوراین عزیزان همزمان بادهه کرامت درسالی که ازطرف مقام معظم‌رهبری (مدظله العالی)سال جهش تولیدنامگذاری شده است،باعث جهش تولیدوخیروبرکت برای این شرکت خواهدبود