کلاس آموزشی جهت دامداران طرف قرارداد شرکت شیرپگاه فارس

کلاس آموزشی جهت دامداران طرف قرارداد شرکت شیرپگاه فارس

 
 

کلاس آموزشی جهت دامداران طرف قرارداد شرکت شیرپگاه فارس با موضوع "ورم پستان وراهکارهای درمان ان" توسط دکتر قدرت مدیرمجموعه آزمایشگاههای پگاه فارس باهمکاری مدیریت تامین وبهبود شیرخام در شرکت برگزارشد..
پیوستن به کانال تلگرام پگاه فارس