کلیپ کوتاه از مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس شرکت صنایع شیرایران مهرماه ۹۹ درپگاه تهران

کلیپ کوتاه از مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس شرکت صنایع شیرایران مهرماه ۹۹ درپگاه تهران