کمپین “پگاه”و مهربانی درمحرم همزمان باروزجهانی شیرخوارگان حسینی آغازشد.

کمپین “پگاه”و مهربانی درمحرم همزمان باروزجهانی شیرخوارگان حسینی آغازشد.

کمپین "پگاه"ومهربانی درمحرم همزمان باروزجهانی شیرخوارگان حسینی آغازشد.

با توجه به ايام محرم و تکریم شعاير مذهبي و ترويج نيكويي و مهرباني و همچنين در راستاي مسئوليت اجتماعي و تاکید مديرعامل صنايع شيرایران بر اهدائ شير در اين ايام بخصوص در نقاط روستايي و حاشيه اي شهرها و مراكز بهزيستي گمنام و كمتر مورد توجه قرار گرفته ؛ برنامه يكپارچه اي در سطح کشورتحت عنوان ” مهرباني در محرم ”# محرم _ مهرباني _ پگاه از روز جمعه مصادف با روز جهانی شیرخوارگان حسینی با همت همکاران روابط عمومی کلیه شرکتهای شیر پاستوریزه پگاه و شرکتهای بازار گستر پگاه آغاز شد . در این برنامه پگاه فارس وبازارگسترمنطقه 3بامساعدت مهندس باغبانباشی مدیرعامل محترم شرکت شیر پگاه فارس وجناب دکترحسینی مدیرعامل محترم بازارگسترمنطقه ۳ با نصب برچسب ویژه محرم بر روی پاکات شیر و ترئین خودروهای توزیع وعمومی به کتیبه های عزای سالار شهیدان ، در اولین روز اجرای این برنامه به میان نوباوگان و کودکان مناطق محروم و حاشیه شهرهای فوق رفته و ضمن حضور در مراسم عزاداری ، با توزیع شیر از آنان پذیرائی کردند.