گسترش روزافزون شعب فروشگاهها زنجیره ای

گسترش روزافزون شعب فروشگاهها زنجیره ای

گسترش روزافزون شعب فروشگاهها زنجیره ای


این بارهم افتتاح "فروشگاه جانبو" شعبه شهرک اسقلال باحضور"پگاه فارس" وبازارگسترمنطقه ۳...
تخفیف ۵۰درصدی محصولات ویژه افتتاح..وجود"پگاه"بعنوان تنهاتیم تبلیعاتی محصولات لبنی..تزئین متمایزمحصولات موردسمپل..کمبود فروشگاه زنجیره ای دراین شهرک و وسایل تفریحی وسرگرمی برای کودکان و..... ازدلایل استقبال کم نظیرمردم ازاین فروشگاه درروزافتتاح بود....