یلدا مبارک تفاوت یلدای امسال با سالهای قبل در دورهمی های شیرین و صمیمی است. از راه دور به جهت حفظ سلامتی به یاد شما هستیم. شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)

یلدا مبارک تفاوت یلدای امسال با سالهای قبل در دورهمی های شیرین و صمیمی است. از راه دور به جهت حفظ سلامتی به یاد شما هستیم. شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)