🔴جلسه هم اندیشی وتوسعه بازارشهرستان مرودشت برگزار شد .

🔴جلسه هم اندیشی وتوسعه بازارشهرستان مرودشت برگزار شد .

وسعه بازار پگاه انجام شد :

🔴جلسه هم اندیشی وتوسعه بازارشهرستان مرودشت برگزار شد .

🔸️به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) ، جلسه هم اندیشی و توسعه بازار با حضور معاونین و مدیران شرکتهای پگاه فارس و بازار گستر پگاه منطقه سه ، در محل شعبه فروش بازار گستر ،درشهرستان مرودشت برگزار شد .
🔹️در این جلسه علاوه بر بحث و تبادل نظر،آخرین وضعیت نیازمندی های بازار ، مشکلات و موانع موجوددربازارمرودشت وشهرستانهای تحت پوشش بررسی ودرپایان هدایایی ازطرف شرکت شیرپگاه فارس به همکاران این شعبه اهداشد.